index
press.gif
Arhiva vijesti u 2019.
Siječanj
Veljača
Ožujak
Travanj
Svibanj
Lipanj
Srpanj
Kolovoz
Rujan
Listopad
Arhiva vijesti u 2018.
Arhiva vijesti u 2017.
Arhiva vijesti u 2016.
Arhiva vijesti u 2015.
Arhiva vijesti u 2014.
Arhiva vijesti u 2013.
Arhiva vijesti u 2012.
Arhiva vijesti u 2011.
Arhiva vijesti u 2010.
Arhiva vijesti u 2009.main_galerija
Split - doček Gorana Ivaniševića

Otpad nije smeće: održana javna tribina „Odvojeno prikupljanje komunalnog otpada (i ponovna upotreba predmeta)“

Čak dvanaest jedinica lokalne samouprave u Međimurju, na čelu s Gradom Prelogom, u manje od pet godina uspjelo je nadmašiti europski prosjek u odvojenom prikupljanju otpada.

2019_10_02_Otpad nije smeće - tribina 01.jpgDo 2020. godine cilj im je dostići europski standard gradova i općina bez otpada (zero waste cities and municipalities), a u uspostavi tako kvalitetnog sustava gospodarenja otpadom sudjeluje više od 90 posto građana.

Sve te podatke iznio je u svom predavanju koordinator mreže Zero waste Croatia i voditelj programa gospodarenja otpadom u Zelenoj akciji Marko Košak, na javnoj tribini „Odvojeno prikupljanje komunalnog otpada (i ponovna upotreba predmeta)“, održanoj 30. rujna u Amfiteatru tri fakulteta u Splitu. Tribina je održana u organizaciji Grada Splita i Udruge za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce u sklopu projekta Otpad nije smeće.

Kao jedan od autora Analize sustava gospodarenja otpadom Donjeg Međimurja, Marko Košak govorio je o načinu uspostave sustava odvojenog prikupljanja otpada u gradu Prelogu i  općinama Donjeg Međimurja. Kako je istaknuo, sve je počelo 2015. godine, kad je u Prelogu uspostavljen model odvojenog prikupljanja otpada „od vrata do vrata“. Te godine samo 22 posto otpada prikupljalo se odvojeno, da bi danas taj udio iznosio preko 60 posto, što govori o uspješnosti implementacije održivog sustava gospodarenja otpadom. Prema podacima koji su izneseni, u odvojenom prikupljanju otpada u Prelogu danas sudjeluje čak 95 posto građana.
Koordinator mreže Zero waste Croatia predstavio je i funkcioniranje centara za ponovnu upotrebu predmeta, u koje građani mogu donijeti rabljene i/ili neispravne predmete, a kojima je u konačnici cilj popravak, prenamjena i ponovna upotreba predmeta koji bi inače završili svoj životni vijek kao otpad.
Voditeljica Odjela okolišnog prava u Udruzi Sunce Split Ivana Krstulović Baković, predstavila je sustav odvojenog prikupljanja otpada u Splitu te između ostalog, navela i kako novi Plan gospodarenja otpadom grada Splita iz 2018.g. predviđa odvojeno prikupljanje otpada putem sustava „od vrata do vrata“.

2019_10_02_Otpad nije smeće - tribina 02.jpgCiljeve projekta Otpad nije smeće kratko je predstavio voditelj projekta, Toni Jerković iz Grada Splita, a voditelj radne skupine za provedbu Plana gospodarenja otpadom Grada Splita Hrvoje Akrap odgovarao je na pitanja iz publike. Akrap je naglasio kako je stvaranje i uspostava učinkovitog sustava gospodarenja otpadom spor proces koji se duže vrijeme stvara te je očekivano da će u svojoj implementaciji naići i na nerazumijevanje određenog broja građana. Baš zbog toga, kako su zaključili svi sudionici, iznimno su važni edukacija i informiranje građana.

Print

 
Press
Savjet mladih
Nacionalne manjine
Prevencija kriminaliteta
Temeljni akti Grada Splita
Proračun Grada Splita
Natječaji i oglasi
Prostorno planska dokumentacija
Planovi grada
Servisne informacije
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Legalizacija
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba