index
gradska_uprava.gif
Gradsko vijeće
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradska uprava
Službeni glasnik
Temeljni akti grada
Javna priznanja
Telefonski imenik Gradske uprave
Arhiva sjednica poglavarstvamain_galerija
Split - Riva /2/

Nacrt polugodišnjeg obračuna Grada Splita za I-VI/2019

 


> Finacijski izvještaj Grada Splita za I-VI. 2019.

> Konsolidirani finacijski izvještaj Grada Splita za I-VI. 2019.

> Nacrt polugodišnjeg obračuna proračuna Grada Splita za I-VI. 2019. DB

> Realizacija I-VI. 2019. - organizacijska kalsifikacija

> Realizacija I-VI.2019. - ekonomska klasifikacija

> Realizacija I-VI. 2019. - funkcijska klasifikacija

> Realizacija I-VI. 2019. - opći dio

> Realizacija I-VI. 2019. - po izvorima financiranja

> Realizacija I-VI. 2019. - programska klasifikacija

Print

 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba