index
press.gif
Arhiva vijesti u 2019.
Siječanj
Veljača
Ožujak
Travanj
Svibanj
Lipanj
Srpanj
Kolovoz
Rujan
Listopad
Arhiva vijesti u 2018.
Arhiva vijesti u 2017.
Arhiva vijesti u 2016.
Arhiva vijesti u 2015.
Arhiva vijesti u 2014.
Arhiva vijesti u 2013.
Arhiva vijesti u 2012.
Arhiva vijesti u 2011.
Arhiva vijesti u 2010.
Arhiva vijesti u 2009.main_galerija
Split - Pjaca

Održana sjednica Gradskoga vijeća grada Splita - tematska rasprava o stanju otpada Karepovac i gospodarenju otpadom

Danas je održana tematska sjednica Gradskog vijeća na kojoj su vijećnice i vijećnici raspravljali o stanju odlagališta otpada Karepovac i gospodarenju otpadom.

2019_09_16_tematska sjednica karepovac.jpg Vijećnici su se bavili pitanjem mjera koje moraju poduzeti gradska vlast i Čistoća d.o.o. kako bi se ubuduće spriječilo ilegalno odlaganje građevinskog otpada uključujući i otpad koji sadrži azbest i drugog otpada na odlagalište Karepovac., potencijalnim rizicima za zdravlje i život, o statusu sanacije Karepovca i projektu Županijskog centra za gospodarenje otpadom .  U svojstvu izvjestitelja, direktor Čistoće Lukša Regjo objasnio je vijećnicima što se napravilo na dodatnoj sigurnosti prilikom dovoženja otpada te je naglasio je da nema službenih saznanja o odlaganju opasnog otpada. Zamjenik gradonačelnika Nino Vela izvijestio je vijećnike o tijeku sanacije odlagališta Karepovac, posebno o pripremama za 2.,3. i 4. fazu sanacije. Kazao je kako je na radovima Paketa A Faza 1' izvršeno 95 posto ugovorenih radova. Paralelno s tim rješavaju se imovinsko-pravni poslovi te se radi na dovršetku uknjižbe otkupljenog zemljišta. Rok za dovršetak s novom sanitarnom plohom je 16. studenog, a rok za dovršetak svih radova je 16. svibnja 2020. godine  - navodio je Vela dodajući i da ova faza 1 B predstavlja dugotrajno rješenje po pitanju zaštite okoliša. Istaknuo je potrebu za što hitnijom realizacijom faze 3 'Paketa A', izgradnjom završnog prekrivnog sustava, sustava otplinjavanja te rekultivacije površine odlagališta kao jedine trajne mjere za kontrolu nastanka procijednih voda na starom dijelu odlagališta te omogućavanje kontroliranog prikupljanja i uporabe odlagališnog plina. Za izvođenje kompletne faze 3 Paketa A, kazao je, potrebno je dovršiti postupak izmjene i dopune Prostornog plana uređenja koji je u tijeku te ishoditi novu izmjenu i dopunu lokacijske dozvole i potvrde glavnog projekta. Radovi prve faze imat će punu funkciju dovršetkom treće. Nabrojio je i minimum radova koji su projektanti predložili izvesti u najkraćem roku, a to su izvođenje plinskih zdenaca na pokosima preoblikovanog odlagališta te na krovnom dijelu te drenažu od kamenog materijalima na pokosima. Vrijednost radova je 19,3 milijuna kuna. O fazi 2 ne ovisi sanacija, to je ulazno izlazna zona deponije sa zgradom za zaposlene koja se može odvijati neovisno o radovima na Karepovcu. Završna faza je zatvaranje Karepovca, a to ovisi o Lećevici, navodi se u izvješću zamjenika Vele.  
U raspravi vijećnika je više puta naglašena potreba za odvajanjem otpada i recikliranjem te odgovornijim gospodarenjem otpadom bez čega nema budućnosti. Također je istaknuta i potreba individualne odgovornosti u ponašanju svih građana. Prezentacije i viđenje stanja zbrinjavanja otpada iznijeli su i oporbeni vijećnici stranke Pametno a Mostov vijećnik Ante Čikotić iznio je ideju o projektu Solar City koji bi se implementirao u 5 fazu sanacije a podrazumijeva da se na saniranu površinu stavi solarna elektrana koja bi proizvodnjom energije pokrivala potrošnju električnih autobusa.
Nakon višesatne rasprave doneseni su zaključci koje su, prvi puta elektronskim glasovanjem, usvojili svi nazočni vijećnici, izuzev vijećnika stranke Pametno koji su napustili glasovanje.


Zaključci su sljedeći:


1. Zadužuje se gradonačelnik da do 17. listopada 2019. godine pisano izvijesti Gradsko vijeće Grada Splita o mjerama koje su Grad Split i Čistoća d.o.o pripremili i poduzeli kako bi se isključila mogućnost ilegalnog odlaganja građevinskog otpada na odlagalište Karepovac.
 
2. Zadužuje se gradonačelnik da do 17. listopada 2019. godine pisanoo izvijesti Gradsko vijeće Grada Splita o saznanjima o mogućem postojanju rizika za život i zdravlje ljudi i okoliš na odlagalištu Karepovac.
 
3. Zadužuje se gradonačelnik da svakih 90 dana pisano izvješćuje Gradsko vijeće Grada Splita o provedbi sanacije odlagališta Karepovac.
 
4. Zadužuje se gradonačelnik da ubrza pripremu i provedbu uspostave održivog gospodarenja otpadom na području Grada Splita te da svakih 90 dana pismeno izvješćuje Gradsko vijeće Grada Splita o uspostavi održivog gospodarenja otpadom na području Grada Splita.
 
5. Zadužuje se gradonačelnik da upozori sve jedinice lokalne samouprave koji koriste Karepovac kao odlagalište otpada, na poštivanje zakonske obveze odvajanja otpada, prema planu gospodarenja otpadom RH od 5. siječnja 2017. Svako nepridržavanje obveze može biti osnova za povećanje cijene usluge istima.
 
6. Zadužuje se gradonačelnik da s nadležnim službama detektira moguće lokacije
opasnog otpada, te izviješće o tome dostavi Gradskom vijeću Grada Splita do 1. ožujka 2020. godine.
 
7. Zadužuje se predsjednik Gradskog vijeća Grada Splita da po zaprimanju svakog od navedenih izvješća od strane gradonačelnika isto predloži kao točku dnevnog reda na slijedećoj sjednici Gradskog vijeća Grada Splita.
 
8. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.

Print

 
Press
Savjet mladih
Nacionalne manjine
Prevencija kriminaliteta
Temeljni akti Grada Splita
Proračun Grada Splita
Natječaji i oglasi
Prostorno planska dokumentacija
Planovi grada
Servisne informacije
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Legalizacija
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba