Javni poziv za predlaganje Programa

javnih potreba u kulturi grada Splita za 2020. godinu


 

 
> Javni poziv

Upute za prijavitelje

Opis i troškovnik projekta/programa

Elektronska prijavnica (link)

Životopis voditelja projekta

> Izjava o partnerstvu

Prava ispitanika (daje se samo na uvid prijavitelju, ne dostavlja se u natječajnoj   dokumentaciji)

Obrazac za opisno i financijsko izvještavanje


Kriteriji Vijeća u kulturi

> Kriteriji za vrednovanje programa - knjiga, nakladništvo i knjižnična djelatnost

> Kriteriji za vrednovanje programa - muzejsko, galerijske i izložbene djelatnosti

> Kriteriji za vrednovanje programa - film medijska djelatnost

> Kriteriji za vrednovanje programa - kazalisna i glazbeno-scenska djelatnost


Obrazac Ugovora o financiranju projekta/programa (A, B ili C ovisno o statusu prijavitelja)

> Primjer ugovora tip A

> Primjer ugovora tip B

> Primjer ugovora tip C

 

 
 
Posljednja izmjena: 4.10.2019