Obavijest o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređena Grada Splita za odlagalište otpada Karepovac

Sukladno članku 88. stavku 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne Novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), Grad Split, Upravni odjel za prostorno planiranje, uređenje i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša daje obavijest o izradi Izmjena i dopuna PPUG-a Splita za odlagalište otpada Karepovac.


Procedura izrade izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 31/05) započela je temeljem Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Splita za odlagalište otpada Karepovac, koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Splita na 24. sjednici održanoj 29. srpnja 2019. godine, a koja je objavljena u Službenom glasniku Grada Splita, broj  39/19.
 
 
Posljednja izmjena: 26.8.2019