index
gradska_uprava.gif
Gradsko vijeće
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradska uprava
Službeni glasnik
Temeljni akti grada
Javna priznanja
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
Telefonski imenik Gradske uprave
Arhiva sjednica poglavarstvamain_galerija
Niemann
Javna priznanja - 2018.


 
Javna priznanja 2018. godine  
 

Dodjela nagrada za životno djelo, osobnih i skupnih nagrada Grada Splita za 2017. godinu
 
Na prijedlog Komisije za  javna priznanja Grada Splita, Gradsko vijeće Grada Splita,  na 11. sjednici održanoj 26. travnja 2018. godine, donijelo je Odluku o dodjeli tri nagrade za životno djelo, dvije osobne nagrade, te dvije skupne nagrade.
 
U kategoriji Nagrada za životno djelo u 2017. godini nagrađeni su:
 
Prof. prim. dr. sc. Ivan Urlić, dr. med.- za cjelokupan doprinos stručnom, nastavnom i
znanstvenom radu, razvoju i unapređenju medicinske znanosti posebno na području mentalnog zdravlja, te području problematike psihičkih bolesti i poremećaja
 
Ivan Urlić rođen je 1940. godine u Splitu gdje je završio Klasičnu gimnaziju. Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1964. godine,a prva medicinska iskustva stjecao je radeći u industrijskim, gradskim i prigradskim ambulantama, te na hitnoj pomoći. Neuropsihijatriju je specijalizirao 1975. godine, magistrirao 1982., a doktorirao 1990. godine. Predavač je na više fakulteta: Medicinskom fakultetu u Splitu, Umjetničkoj akademiji u Splitu, Fakultetu za psihologiju Sveučilišta u Zadru i Sveučilišta u Mostaru,  poslijediplomskoj nastavi Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Zagrebu, Rijeci, ali i u Bologni i Palermu.
Od 1978. godine obnaša dužnost šefa Kliničkog odjela za akutne psihoze gdje uvodi nove terapijske metode: terapijsku zajednicu i grupnu psihoterapiju psihoza. Prvi u Hrvatskoj uvodi kao jednu od terapijskih metoda individualnu i grupnu psihoterapiju psihoza i u bolničkim i ambulantnim uvjetima o čemu je napisao poglavlja u domaćim i međunarodnim udžbenicima.
Od 2000.-2005. godine zamjenik je ravnatelja KB Split. U tom periodu osnovao je Regionalni centar za psiho traumu Klinike za psihijatriju KB Split u kojem je bio voditelj do umirovljenja, te organizirao Referentni centar za azbestozu i s tim povezane bolesti Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske u suradnji s Klinikom za plućne bolesti i Zavodom za radiologiju KBC Split.
Posebno značajan doprinos prof. Urlić dao je za vrijeme Domovinskog rata kada je 1991. godine od strane MORH-e imenovan psihijatrom za postrojbe HV. Od tada pa nadalje organizira i sudjeluje u pružanju psihosocijalne pomoći za prognanike i izbjeglice, hrvatske branitelje – kasnije ratne veterane, te članove njihovih obitelji. Poznate su njegove radio emisije, posebno cijelo noćne emisije u vremenu blokade Splita od strane JRM kada je razgovorom i savjetima pomagao našim sugrađanima u situacijama straha i ugroze. Od 1995. do 1996. godine programski je voditelj ureda Svjetske zdravstvene organizacije za Hrvatsku „Split i mentalno zdravlje“ s posebnim fokusom na rehabilitaciji žrtava rata, kada su u Split pozvani vrhunski stručnjaci  za PTSP iz cijelog svijeta s ciljem usavršavanja stručne medicinske pomoći braniteljima, članovima njihovih obitelji i prognaničkoj populaciji.
Predavač je, organizator i suorganizator raznih međunarodnih i domaćih simpozija, kongresa i stručnih skupova, čime je pridonio da se u Splitu ali i u Hrvatskoj implantiraju suvremene metode u razumijevanju i liječenju psihotičnih poremećaja svih životnih razdoblja, te da se hrvatska psihijatrija afirmira u Evropi i svijetu u okviru suvremenih znanstvenih metoda u toj grani medicine.
Za tu aktivnost dobitnik je i nekoliko nacionalnih i međunarodnih nagrada: 1991. godine diplome od strane ZLH, 1997. godine nagrade za istraživački rad u području shizofrenije na međunarodnom kongresu u Londonu, 1998. Nagrade „Alonso“ u Houstonu za teorijska dostignuća u grupnoj psihoterapiji, 2004. Nagrade HLZ „Ladislav Rakovac“, 2016. Zlatne plakete Egipatskog društva za grupnu psihoterapiju.
Redoviti je član kolegija za psihijatriju Akademije medicinskih znanosti Hrvatske od 1997. godine, a od 2013. predsjednik Podružnice Split AMZH za područje Dalmacije. Njegovi brojni radovi indeksirani su u nacionalnim i međunarodnim časopisima, a također je autor i brojnih poglavlja u udžbenicima u zemlji i inozemstvu.
Stručni interes Ivana Urlića prvenstveno je usmjeren na područje mentalnog zdravlja, te na područje problematike psihičkih bolesti i poremećaja kao što su psihoze i PTSP. U terapijskom smislu područje njegovog posebnog interesa vezano je za cjelovite terapijske pristupe koji uključuju psihofarmakološke, psihoterapijske i socioterapijske metode.
U edukaciji ne samo stručnjaka nego i šire populacije u očuvanju mentalnog zdravlja, prepoznavanju simptoma i psihičkih poremećaja, te načina i mogućnosti koje stoje na raspolaganju u terapijskom i preventivnom smislu, neumoran je učitelj brojnih generacija medicinskog osoblja. 
Doktor Urlić je izuzetan primjer liječnika koji je cijeli svoj život posvetio svojoj struci i pacijentima, a posebno svom rodnom Splitu ne samo u profesionalnom nego i društvenom djelovanju.
 
Prof. Frano Baras - za znanstvene i publicističke radove kojima je dao značajan doprinos
proučavanju kulturne, političke i pomorske povijesti Dalmacije, posebno Grada Splita
 
Frano Baras rođen je u Splitu 1931. godine. U rodnome je gradu završio osnovnu školu i klasičnu gimnaziju. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je francuski i talijanski jezik s književnostima, a usavršavao se i na pariškoj Sorboni. Bio je referent za kulturu i upravitelj Škole stranih jezika Narodnog sveučilišta u Splitu od 1958. do 1966. godine, te dugogodišnji šef Katedre za francuski jezik i književnost na Pedagoškoj akademiji. Predavao je također i na splitskom odjelu Filozofskog fakulteta u Zadru, te više godina honorarno na Ekonomskom, Medicinskom fakultetu i Umjetničkoj akademiji u Splitu.
U razdoblju od 1970.-1972. godine obavlja dužnost direktora Drame splitskog HNK i voditelja dramskog programa Splitskog ljeta. Radni je član Matice Hrvatske od 1963., te jedan od članova utemeljitelja splitskog Društva hrvatsko-francuskog prijateljstva.
U suradnji sa Zavodom za unapređivanje stručnog obrazovanja SRH, Frano Baras osniva 1969. godine Centar za profesore i nastavnike francuskog jezika u Dalmaciji, te njime rukovodi do 1975. godine, razvijajući plodnu djelatnost na rehabilitaciji nastave francuskog jezika. Također je bio osnivač i pokretač, te član raznih udruženja, odbora i društava čija je djelatnost vezana za izdavaštvo, kazališnu djelatnost, umjetnost i kulturu općenito i u povodu proslava različitih obljetnica kulturnih događaja.
Od 1951. godine objavljuje književne prijevode, kratke proze i putopise, te piše i kazališnu kritiku, a od 1974. godine posvećuje se istraživanju kulturne, političke i pomorske prošlosti i svakodnevnice stare Dalmacije, osobito Splita, o čemu je objavio više stotina publicističkih zapisa, dvadesetak znanstvenih radova i niz knjiga.
Frano Baras pisac je iz splitskih tišina i čuvar splitskog pamćenja. Svojim je radom i osobito istraživanjem povijesti obogatio lokalnu i nacionalnu baštinu nizom, do sada, neistraženih pojedinosti i novih spoznaja nastojeći ih otrgnuti od zaborava. Koristeći se pouzdanim povijesnim izvorima, starim kronikama i dopunskom literaturom, Frano Baras u svojim djelima nastoji osvijetliti i približiti suvremenicima višestoljetnu, društvenu i političku prošlost ali i život i običaje, te svakodnevnicu stare Dalmacije i Splita.
Njegovi zapisi nisu samo privlačni široj čitalačkoj publici već su zanimljivi i znanstvenicima. Oni su trajan doprinos autora memoriji grada Splita i očuvanju njegove vrijedne baštine koja prerasta lokalne okvire.
Dobitnik je  više priznanja, nagrada i odlikovanja: Osobne nagrade Grada Splita 1997. godine, odličja Red Danice hrvatske s likom Marka Marulića 1998. godine, te dva visoka odličja kojima je od strane francuske Vlade odlikovan 1974. i 1998. godine.
 
Ivica Luetić - za dugogodišnji rad u novinarstvu, a posebno za doprinos promicanju kulture i
drugih društvenih djelatnosti
 
Ivica Luetić rođen je u Skopju 1933. godine. Novinarstvom se bavi od 1961. godine, te ove godine proslavlja 57 godina novinarskog staža. U samim počecima svog novinarskog zvanja radio je kao stalni ili privremeni suradnik u brojnim dnevnim i tjednim novinama: Sportskim novostima, Zadrugaru, Vikendu, Subotičkim novinama, Večernjim novostima kao dopisnik iz Stuttgarta u Njemačkoj od 1970. do 1975. godine, te  Glasu Slavonije gdje nastavlja pisati i tijekom Domovinskog rata do 1994. godine.
Svoju novinarsku karijeru Ivica Luetić nastavlja u svojstvu samostalnog novinara sa svakodnevnim javljanjem na Hrvatskom katoličkom radiju – redakciji kulture gdje je i danas stalni suradnik dopisnik iz Splita. Također i danas piše za Hrvatski Fokus, Hrvatsko slovo, Vijenac i časopis Marulić sv. Jerolima, a i stalni je dopisnik Glasa Koncila i Informativne katoličke agencije.
U svom dugogodišnjem novinarskom radu Ivica Luetić je izvještavao uglavnom o različitim događajima iz oblasti kulture ali i religije i raznih društvenih zbivanja. Luetić je neizbježan sudionik svih press konferencija, predstavljanja knjiga, izložbi i drugih skupova, a kao suradnik brojnih hrvatskih medija istinski je kroničar kulturnih događanja u Splitu.
Član je Društva katoličkih novinara i najstariji aktivni novinar u Splitu koji je svojim objektivnim i informativnim zapisima oteo zaboravu brojna društvena zbivanja na ovom području i šire. Dobitnik je više povelja, zahvalnica nagrada i odličja.
 
U kategoriji osobne nagrade u 2017. godini, nagrađeni su:
 
Vlado Sunko - za naročite zasluge i ostvarene rezultate u promicanju hrvatske glazbene baštine u zemlji i inozemstvu
 
                Vlado Sunko, pedagog, dirigent i skladatelj, rođen je u Splitu 1954. godine. Na Muzičkoj akademiji u Zagrebu  diplomirao je 1979. godine. Redovni je profesor u trajnom zvanju na Umjetničkoj akademiji u Splitu. Već trideset godina voditelj je Gradskog zbora „Brodosplit“ i dirigent Mješovitog zbora Umjetničke akademije u Splitu s kojima sudjeluje na  festivalima i natjecanjima u zemlji i inozemstvu gdje osvaja brojna priznanja i nagrade.      Posebna stručna priznanja stekao je za antologijsko izvođenje Papandopulova“ Oratorija Muka Gospodina našega Isukrsta“.  U svom stvaralaštvu posebno je okrenut prema zbornoj glazbi. Najzahtjevnije njegovo djelo čini kantata „Zlato Gospine milosti“  za soliste, zbor i instrumentalni ansambl.
            Uspješni rezultati prof. Sunka nastavljeni su i u 2017. godini na pedagoškom, umjetničkom i stvaralačkom radu. U prošloj godini  maestro Sunko skladao je vokalno instrumentalno djelo kantatu „Priča kliških uskoka“ kao rezultat težnje  za izjednačavanjem vrijednosti folklorne glazbe brdovitog zaleđa Dalmacije s folklornom glazbom obale i otoka kao i skladbu  TO YOU ( Three lotuses ) koja je prvi put izvedena u Nizozemskoj.
             U 2017. godini dobitnik je više nagrada na međunarodnim i domaćim natjecanjima kao voditelj Gradskog zbora Brodosplit i zbora Umjetničke akademije u Splitu, te nagrada za skladateljski rad od kojih slijedeće: prvu nagradu stručnog ocjenjivačkog suda i nagradu publike Zlatna katedrala za najbolji zbor sa Gradskim zborom „Brodosplit“ na Međunarodnom natjecanju „Cro Patria“, treću nagradu stručnog ocjenjivačkog suda Brončana katedrala sa mješovitim zborom Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu na Međunarodnom natjecanju „Cro Patria“, prvu nagradu u kategoriji muških zborova sa Gradskim zborom „Brodosplit“ na Međunarodnom natjecanju zborova „Voce Magna“ u Slovačkoj, te dobitnik povelje  za izniman doprinos Festivalu „Cro Patria“.
       
Dina Levačić - za iznimna sportska postignuća u daljinskom plivanju
 
Dina Levačić rođena je u Splitu 1996. godine. Daljinska je plivačica i članica Kluba daljinskog plivanja Split, te studentica Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu. U 2017. godini Dina je svojim izvrsnim sportskim rezultatima ispisala dio povijesti hrvatskog sporta, te ušla u probrano svjetsko društvo 165 plivača koji su do sada uspjeli  preplivati dvadeset mostova Manhattana (46 km ), od otoka Cataline do Los Angelesa (34 km) i La Manche (34 km ) u okviru projekta Trostruka kruna. Dina je tako postala šesta osoba u svijetu kojoj je to uspjelo unutar 90 dana ali i prva osoba iz Hrvatske s trostrukom krunom u daljinskom plivanju i prva Hrvatica koja je preplivala La Manche.
             Dina nije samo daljinska plivačica ona je i humanitarka velikog srca. I u  2017. godini  u humanitarne svrhe plivala je na relaciji Omiš- Split za udrugu „Moje dijete“  koja skrbi o djeci s teškoćama u razvoju kao i prethodne godine kada je isplivala relaciju Trogir – Split za Udrugu „Anđeli“  i na taj način  spojila svoju ljubav prema plivanju sa svojim budućim zanimanjem.
             U prošloj godini za svoje izuzetne sportske rezultate i humanitarni rad dodijeljene su joj različite nagrade i priznanja: nagrada Sportskih novosti za pothvat godine, priznanje HOO, državna nagrada za sport „Franjo Bučar“, posebno rektorovo priznanje Sveučilišta u Zagrebu za međunarodno priznati uspjeh, priznanje grada Los Angelesa za sportski uspjeh i dr.
U kategoriji skupne nagrade u 2017. godini, nagrađeni su:
 
        
Jedriličarski klub „Mornar“- za organizaciju značajnih sportskih manifestacija, ostvarene sportske uspjehe, te doprinos razvoju i popularizaciji jedrenja kao vrhunskog sporta
 
         Jedriličarski klub „Mornar“ osnovan je 1948, godine i ove godine slavi 70 godina svog postojanja. U tom dugom razdoblju,  klub je dao značajan doprinos svom gradu, državi ali i svjetskom jedrenju i brodomodelarstvu. Od svog osnutka „Mornar“ je dao 6 olimpijaca koji su nastupili na 7 Olimpijada, ali i trenera u reprezentacijama više zemalja koji su bili treneri kluba „Mornar“  ili su se kao sportaši afirmirali i svoje prve velike rezultate osvojili s ovim klubom.
         Hrvatsko jedrenje je po broju osvojenih medalja na MI, EP, SP i OI u samom vrhu svjetskog jedrenja, a trećinu svih tih medalja osvojili su upravo jedriličari „Mornara“, a i prvu jedriličarsku medalju za Hrvatsku, srebro iz Rio de Janeira u klasi Laser osvojio je jedriličar ovog kluba.
        Sportski rezultati su poznati i za svaki sportski klub važni ali ništa manje važno nije okupljanje nekoliko tisuća djece našeg Grada koji su družeći se u svoje slobodno vrijeme u „Mornarevoj školi jedrenja“ učili o moru, jedrenju i mornarskim vještinama, a neki kasnije i profesionalno vezali za more.
        U 2017. godini Jedriličarski klub „Mornar“ organizirao je i bio domaćin trima svjetskim prvenstvima u kategoriji Laser, Laser master i Laser Radial master što je u naš grad dovelo veliki broj  natjecatelja iz cijelog svijeta, čime je dat doprinos promociji našeg grada kao grada sporta i turističke destinacije.
 
Dječji zbor „Srdelice“-za kontinuirano i kvalitetno okupljanje djece i njegovanje glazbene baštine
 
                 Dječji zbor „Srdelice“ obilježava 39 obljetnicu svog postojanja i rada. „Srdelice“, pod vodstvom Jovice Škare, su već godinama u Splitu i Dalmaciji najveći i najbrojniji dječji zbor koji okuplja djecu od 3 do 14 godina. Od svog osnutka do danas „Srdelice „ su izgradile obiman ali i prepoznatljiv program.
          Poznati i  priznati autori za ovaj su zbor napisali pregršt pjesama o dječjoj svakodnevnici. „Srdelice“ tako pjevaju o dječjim igrama i maštanjima, ljubavi prema roditeljima, braći i sestrama, svojim vršnjacima i svojoj domovini Hrvatskoj. Pjesme govore i o Dalmaciji i gradu Splitu i to kroz tradicijske narodne skladbe. Značajan dio programa „Srdelica“ čine i prigodne sakralne pjesme kao i one koje obično svrstavamo u naše etno glazbeno nasljeđe.
         Dječji zbor „Srdelice“ čest je gost raznih pozornica, koncerata, festivala, smotri, susreta u Splitu i diljem Lijepe naše ali i gost bolničkih hodnika, staračkih domova i tvorničkih hala.
U 2017. godini dječji zbor „Srdelice“ svojim nastupima, svojom dječjom razigranosti i raspjevanosti uveselili su i  popratili  40-tak raznih događanja: kulturnih, sportskih, humanitarnih, vjerskih i dr. čime su dali nemjerljiv doprinos društvenom životu našeg Grada.         Glazbena kritika je ovaj zbor svrstala u sam vrh našeg amaterskog dječjeg pjevanja. Također u dječjoj diskografiji i drugim vidovima nosača zvuka „Srdelice“ su ostavile originalan i prepoznatljiv trag.

Print

 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba