Poziv za dostavu ponuda za uslugu izrade glavnog i izvedbenog projekta

za Šoltansku ulicu na građevinskoj parceli 7.2. po DPU poteza uz Poljičku ulicu sjeverno od kompleksa bolnice Firule - pojedinačni zahvat P21

 


> Tekst poziva

> Projektni zadatak

> Grafika

> Zaključak o odabiru

 
 
Posljednja izmjena: 14.8.2019