Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom redu

 


> Nacrt prijedloga odluke o komunalnom redu

> Plan korištenja površine javne namjene unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline, zona zaštite A

> Plan korištenja JP 01

> Plan korištenja JP 02

> Plan korištenja JP 03

> Obrazac za javno savjetovanje

 
 
Posljednja izmjena: 12.7.2019