index
naslovnica.gif
Grad Split
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradsko vijeće
Pravo na pristup informacijama
Savjetovanje s javnošću
Plan savjetovanja s javnošću za 2019. godinu
Plan savjetovanja s javnošću za 2018. godinu
Savjetovanja u tijeku
Završena savjetovanja
Zaštita osobnih podataka
Službeni glasnik
Telefonski imenik gradske uprave
Otpad nije smeće!
Gradsko oko
Kulturna strategija grada Splita
Strategija Urbane aglomeracije Split
Karepovac
Izbori za članove vijeća GK i MO 2018.
Arhiva vijestimain_galerija

Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom redu

 


> Nacrt prijedloga odluke o komunalnom redu

> Plan korištenja površine javne namjene unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline, zona zaštite A

> Plan korištenja JP 01

> Plan korištenja JP 02

> Plan korištenja JP 03

> Obrazac za javno savjetovanje

Print

 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba