index
gradska_uprava.gif
Gradsko vijeće
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradska uprava
Ured Grada
Služba za unutarnju reviziju
Služba za društvene djelatnosti
Upravni odjel za financijsko upravljanje i ko ...
Upravni odjel za socijalnu skrb, zdravstvenu ...
Upravni odjel za prostorno planiranje, uređen ...
Služba za izgradnju i upravljanje razvojnim p ...
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, reda ...
Služba za gospodarenje gradskom imovinom
Služba za međunarodne i EU projekte
Služba za gospodarstvo, obrtništvo i turizam
Služba pravnih poslova, zaštite i zastupanja
Službeni glasnik
Temeljni akti grada
Javna priznanja
Telefonski imenik Gradske uprave
Arhiva sjednica poglavarstvamain_galerija
Split - Matejuška

Pravo na besplatno korištenje javnog gradskog prijevoza

– godišnju pokaznu kartu mogu ostvariti učenici i redoviti studenti iz obitelji s troje i više djece ako jedan roditelj/skrbnik ima prebivalište na području Grada Splita neprekinuto najmanje 3 (tri) godine do dana podnošenja zahtjeva i uz uvjet da primaju dječji doplatak. 

Zahtjev (obrazac broj 7) s potrebnom dokumentacijom (preslik osobne iskaznice jednog roditelja; rješenje iz 2019. godine o ostvarenom pravu na dječji doplatak ili Potvrdu; preslik rodnih listova, ispunjeni zahtjev za izdavanje pokazne karte tvrtke Promet d.o.o. i dvije fotografije) korisnici mogu:
- poslati poštom Upravnom tijelu,
- osobno donijeti u centralnu pisarnicu Grada Splita.


Napomena: Za učenike je rok dostave dokumenata 30. rujna, a za studente 31. listopada u tekućoj školskoj/ akademskoj godini kako bi se pravo ostvarilo od početka školske/ akademske godine. Nakon navedenog roka ukoliko se zahtjev podnese u tijeku godine, pravo na besplatni prijevoz se ostvaruje od prvoga dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva.


Zahtjev

> Zahtjev - Promet d.o.o.

> Prava ispitanika

Print

 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba