index
naslovnica.gif
Grad Split
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradsko vijeće
Vijećnici Gradskog vijeća
Radna tijela Gradskog vijeća
Izbor i imenovanja Gradskog vijeća
Sjednice Gradskog vijeća
2019.
2018.
2017.
2016.
2015.
2014.
2013.
2012.
2011.
2010.
2009.
2008.
2007.
2006.
2005.
2004.
Akti Gradskoga vijeća
Informacije o nazočnosti sjednicama
Pravo na pristup informacijama
Savjetovanje s javnošću
Zaštita osobnih podataka
Službeni glasnik
Telefonski imenik gradske uprave
Otpad nije smeće!
Gradsko oko
Kulturna strategija grada Splita
Strategija Urbane aglomeracije Split
Karepovac
Izbori za članove vijeća GK i MO 2018.
Arhiva vijestimain_galerija
Split - Tomića stina
22. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 19. 06. 2019.
 

NAPOMENA: Materijale za 22. sjednicu Gradskoga vijeća možete preuzeti

na poveznici: https://sjednice.split.hr

 

 

 

 

 

 

 

KLASA: 023-01/19-01/15

URBROJ: 2181/01-09-01/1-19-1

Split, 12. lipnja 2019. godine

 

 

 

VIJEĆNICAMA/VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

 

- S V I M A-

           

 

            Na temelju članka 85. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 26/15), sazivam za

 

19. lipnja (srijeda) 2019. godine u 9,00 sati

u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu

 

22. SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

 

1. Vijećnička pitanja i odgovori

 

2. Usvajanje zapisnika sa nastavka 20. sjednice, 21. sjednice i nastavka 21. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita

 

3. Prijedlog Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Splita (II. čitanje)

 

4. Prijedlog godišnjeg izvještaj o izvršenju proračuna Grada Splita za 2018. godinu

 

5. Izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

 

6. Prijedlog odluke o prijenosu nefinancijske imovine Osnovnoj školi Žnjan – Pazdigrad

 

7. Prijedlog zaključka o usvajanju teksta Sporazuma o uređenju međusobnih odnosa između Grada Splita, Sveučilišta u Splitu, Ministarstva znanosti i obrazovanja RH i Ministarstva financija RH

 

8. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za zaduženje Javnoj ustanovi športski objekti Split kod Hrvatske poštanske banke d.d.

 

9. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje i prihvaćanju teksta prijedloga Ugovora o financiranju izgradnje prometnih površina planiranih UPU-om uređenja uvale Duboka Garma (Slatine 2)

 

10. Prijedlog zaključka o usvajanju procjene tržišne vrijednosti zemljišta potrebnih za izgradnju prometnice – Zagorski put i nagodbi o naknadi za deposedirani dio čest.zem. 4274/1, pov. 530m2 i dio čest.zem. 4275/3, pov. 1.430 m2, obje K.O. Split (dio današnje čest.zem. 4270/1,K.O. Split)

 

11. Prijedlog zaključka o kupnji čest.zem. 2674/9 pov. 738 m2 K.O. Split

 

12. Prijedlog zaključka o kupnji i prihvaćanju cijene za novoformiranu čest.zem. 2302/2, pov. 1025 m2, nastalu od osnovne čest.zem. 2302, Z.U. 8852, K.O. Split

 

13. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na čest.zem. 1238/5 površine 166 m2 (katastarske oznake čest.zem. 426/3), K.O. Kamen

 

14. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na nekretnini oznake čest.zem. 9939/4 K.O. Split, pov. 166 m2 kultura stepenice

 

15. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na novoformiranoj čest.zem. 9940/26 K.O. Split

 

16. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na nekretnini oznake čest.zem. 9941/29 pov. 67 m2  K.O. Split

 

17. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na novoformiranoj čest.zem. 10168/22 K.O. Split

 

18. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na novoformiranoj čest.zem. 9948/34 K.O. Split

 

19. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na čest.zem. 10001/4, pov. 32 m2 (katastarske oznake čest.zem. 13649/3) K.O. Split

 

20. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na čest.zem. 10074/8 K.O. Split površine 8 m2 u svrhu formiranja buduće građevinske čestice na predjelu Grad u Splitu

 

21. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na zemljištu označenom kao novoformirana čest.zem. 10024/59 K.O. Split

 

22. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na nekretninama oznake čest.zem. 9970/95 pov. 9 m2 i čest.zem. 9970/104 pov. 49 m2, obje K.O. Split

 

23. Prijedlog Zaključka o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra: suvlasnički dio 45/180 nekretnine označene kao čest.zgr. 1724 i čest.zgr. 1726 Z.U. 2631 K.O. Split, anagrafske oznake Bulićeva 5, Split

 

24. Prijedlog Zaključka o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra: nekretnine označene kao čest.zgr. 2013 (oznaka zemljišta: ZGRADA) K.O. Split, anagrafske oznake Hrvojeva 5, Split i čest.zgr. 2016 (oznaka zemljišta: PUT) K.O. Split za ½

 

25. Prijedlog Zaključka o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra; suvlasnički dio s neodređenim omjerom čest.zgr. 2273 ZU 15299 K.O. Split, E-8 poslovni prostor - etaža 1. kata, površine 103,45 m2, anagrafske oznake Kralja Tomislava 8, Split

 

26. Prijedlog Zaključka o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra: nekretnine označene kao čest.zgr. 253 Z.U. 4638 K.O. Split, u naravi stambena zgrada anagrafske oznake Leština 8, Split

 

27. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za suvlasnički dio s neodređenim omjerom, stan u potkrovlju, površine 161,74 m2, čest.zem. 9374/9, ZU 3289 K.O. Split anagrafske oznake Tolstojeva 2, Split

 

28. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra: suvlasnički dio etaže: 2/7 dvosobnog stana na I. (prvom) katu zgrade označene kao čest.zgr. 2268 Z.U. 7195 K.O. Split, anagrafske oznake Bosanska 11, Split

 

29. Prijedlog Zaključka o odricanju prava prvokupa za nekretninu označenu kao čest.zem. 3358/4, površine 815 m2, u naravi neplodno, Z.U. 9266, K.O. Split

 

30. Prijedlog Zaključka o odricanju prava prvokupa za nekretnine označene kao čest.zem. 3358/2, površine 225 m2, čest.zem. 3359/5, površine 517 m2 i čest.zem. 3359/6, površine 96 m2, sve Z.U. 5185, sve K.O. Split

 

31. Prijedlog zaključka o naknadi za nekretnine predane u vlasništvo gradu Splitu u trasi prometnice 77 unutar DPU-a Gospe od Žnjana

 

32. Prijedlog zaključka o dopuni zaključka o objedinjavanju pružanja komunalnih usluga upravljanja javnim parkiralištima na području grada Splita

 

33. Prijedlog zaključka o odobrenju izvođenju radova na izgradnji stambene zgrade s pomoćnom građevinom – bazenom

 

34. Prijedlog zaključka o odobrenju izvođenja radova na izgradnji stambene zgrade „Morska vila 6“

 

35. Prijedlog zaključka o odobrenju izvođenja radova na izgradnji stambene zgrade radnog naziva „23“ na Žnjanu

 

36. Prijedlog zaključka o utvrđenju početka obnašanja dužnosti intendanta HNK Split

 

37. Prijedlog rješenja o razrješenju v.d. intendanta HNK Split

 

38. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Multimedijalnog kulturnog centra u Splitu

 

39. Prijedlog rješenja o razrješenju ravnatelja Gradske knjižnice „Marka Marulića“ Split

 

40. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice „Marka Marulića“ Split

 

41. Prijedlog rješenja o razrješenju člana Kazališnog vijeća Gradskog kazališta lutaka u Splitu

 

42. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Kazališnog vijeća Gradskog kazališta lutaka u Splitu

 

43. Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju Odbora za podizanje kvalitete i dostupnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u Gradu Splitu

 

44. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o osnivanju, imenovanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada Koordinacijskog vijeća za Urbanu aglomeraciju Split

 

45. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o osnivanju, imenovanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada Partnerskog vijeća za Urbanu aglomeraciju Split

 

46. Informacija o učinjenom po zaključku Gradskoga vijeća u povodu tematske rasprave o suzbijanju potkornjaka u Park šumi Marjan od 16. travnja 2019. (usmena informacija: Gradonačelnik, Nenad Ružić, Mate Omazić, Dragan Brtan)

 

47. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Splita za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. godine

 

48. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Splita za 2018. godinu

 

 

 

 

PREDSJEDNIK

                Gradskoga vijeća

 

 

Igor Stanišić, v.r.

 

 

 

 

 

 

Napomena:

1. Prijedlozi za točke 7., 8.,  36., 37., 39., 40., 41. i  42. dnevnoga reda biti će dostavljeni naknadno

Print

 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba