index
press.gif
Arhiva vijesti u 2019.
Siječanj
Veljača
Ožujak
Travanj
Svibanj
Lipanj
Srpanj
Kolovoz
Rujan
Arhiva vijesti u 2018.
Arhiva vijesti u 2017.
Arhiva vijesti u 2016.
Arhiva vijesti u 2015.
Arhiva vijesti u 2014.
Arhiva vijesti u 2013.
Arhiva vijesti u 2012.
Arhiva vijesti u 2011.
Arhiva vijesti u 2010.
Arhiva vijesti u 2009.main_galerija
Split - Riva

Reagiranje Grada na najavljeni prosvjed stanovnika Kile

-Jako sam žalostan i razočaran kao i građani Kile zbog Pointovog ponašanja i sporosti žalbenog postupka.

2019_06_04_kila.jpgJoš više žalosti činjenica da je riječ o dugogodišnjem koncesionaru Grada, koji inače sudjeluje i u realizaciji mnogih gradskih infrastrukturnih projekata. Ovo ozbiljno narušava mogućnosti daljnje suradnje – poručuje Nino Vela, zamjenik gradonačelnika Splita nakon najave stanovnika Kile da će u srijedu prosvjedom blokirati promet na Mejašima zbog kašnjenja u izgradnji pristupnih prometnica naselju.
 
-Razumijem i dijelim razočarenje naših građana s Kile, ali sa svoje strane učinili smo sve da do izgradnje dođe. Zakonom je propisana procedura javne nabave i mi je ne možemo mijenjati. I dalje ćemo se maksimalno truditi da izgradnja prometnica počne čim prije – poručio je Jurica Vojnović, pročelnik Službe za izgradnju i upravljanje razvojnim projektima, istaknuvši da je Grad odradio svoj posao na način da su još 2013. godine dobivene potvrde glavnih projekata, da su nakon postupka koji je trajao 9 godina riješeni svi imovinsko-pravni poslovi na trasi navedenih prometnica, da su u proračunu za 2019. godinu osigurana sredstva za izgradnju te da je još u listopadu 2018. godine pokrenut postupak javne nabave za odabir izvođača radova.
 
-Na žalost, postupak nije još uvijek završen zbog opetovanih žalbi jednog od ponuditelja–kaže Vojnović i podsjeća:
 
Grad Split je u listopadu prošle godine pokrenuo postupak javne nabave za odabir izvođača radova na izgradnji prometnica za pristup naselju Kila – Lovrinačka ulica – faza 1, Put Vrborana 1, Put Vrborana 2, Put Kile sjever i rekonstrukcija raskrižja Lovrinačke i Vukovarske ulice. Vrijednost radova je približno 16 milijuna kuna s PDV-om.
 
Na osnovu provedenog postupka javne nabave Gradonačelnik je u prosincu 2018.godine donio odluku o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude, a riječ o ponudi tvrtke Cestar iz Splita. Na tu odluku je jedan od ponuditelja – tvrtka Point iz Splita, uložio žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.
 
U ožujku ove godine je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave donijela Rješenje o poništenju Odluke o odabiru i Naručitelju u ovom slučaju Gradu Splitu vratila predmet na ponovno postupanje.
 
U ponovnom pregledu i ocjeni ponuda Gradonačelnik je na prijedlog stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave krajem travnja ponovio odluku o odabiru tvrtke Cestar kao ekonomski najpovoljnije ponude, smatrajući da je i prva odluka donesena u skladu sa svim propisima. Na navedenu odluku ponovo se isti ponuditelj - Point žalio Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.
Grad Split sada čeka rješenje Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave kako bi mogao postupiti po rješenju.
 
Nakon odabira izvođača radova moglo bi se krenuti u izgradnju, a javna nabava za odabir stručnog nadzora je provedena i s vršiteljem usluge je potpisan ugovor.

Print

 
Press
Savjet mladih
Nacionalne manjine
Prevencija kriminaliteta
Temeljni akti Grada Splita
Proračun Grada Splita
Natječaji i oglasi
Prostorno planska dokumentacija
Planovi grada
Servisne informacije
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Legalizacija
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba