index
naslovnica.gif
Grad Split
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradsko vijeće
Vijećnici Gradskog vijeća
Radna tijela Gradskog vijeća
Izbor i imenovanja Gradskog vijeća
Sjednice Gradskog vijeća
2019.
2018.
2017.
2016.
2015.
2014.
2013.
2012.
2011.
2010.
2009.
2008.
2007.
2006.
2005.
2004.
Akti Gradskoga vijeća
Informacije o nazočnosti sjednicama
Pravo na pristup informacijama
Savjetovanje s javnošću
Zaštita osobnih podataka
Službeni glasnik
Telefonski imenik gradske uprave
Otpad nije smeće!
Gradsko oko
Kulturna strategija grada Splita
Strategija Urbane aglomeracije Split
Karepovac
Izbori za članove vijeća GK i MO 2018.
Arhiva vijestimain_galerija
Split_Sustipan_3

9. sjednica Gradskoga vijeća

R E P U B L I K A  H R V A T S K A
Splitsko-dalmatinska županija
GRAD SPLIT
 
Gradsko vijeće


KLASA: 023-01/10-01/5
URBROJ: 2181/01-02-10-1
Split, 16. veljače 2010. godine 


VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

S V I M ANa temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita', broj 17/09), sazivam za  
 
23. veljače (utorak) 2010. u 9,00 sati
u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu

9.  SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA


Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I   R E D


1. Vijećnička pitanja i odgovori
2. Usvajanje Zapisnika 8. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita
3. Konačni prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Provedbenog urbanističkog plana kompleksa obiteljskih kuća uz Široki put na Visokoj u Splitu
4. Konačni prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja prostora na jugozapadnom dijelu Dragovoda
5. Prijedlog odluke o prijevozu putnika u javnom cestovnom prometu
6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju i financiranju djelatnosti koje se smatraju komunalnim djelatnostima lokalnog značenja
* prilog "Službeni glasnik Grada Splita", broj 2/96
7. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o preuzimanju športskih objekata i drugih nekretnina u društvenom vlasništvu u vlasništvo Grada Splita
* prilog "Službeni glasnik Grada Splita", broj 10/95
8. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Splita
* prilog "Službeni glasnik Grada Splita", broj 18/00, 2/04, 2A/04, 6/05, 8/06, 21/07 i 35/08
9. Prijedlog odluke o radnim tijelima Gradskoga vijeća Grada Splita
10. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova
* prilog - životopisi mogu se pogledati u Odsjeku za rad Gradskoga vijeća
11. Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju članova Vijeća za provedbu programa prevencije kriminaliteta na području Grada Splita
* prilog "Službeni glasnik Grada Splita", broj 6/09 i 33/09
12. Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o izboru dva člana Komisije za imena ulica i trgova i za spomenike
13. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
14. Prijedlog rješenja o razrješenju člana školskog odbora OŠ "Meje"
* prilog životopis se može pogledati u Odsjeku za rad Gradskoga vijeća
15. Prijedlog rješenja o imenovanju člana školskog odbora OŠ "Meje"
* prilog životopis se može pogledati u Odjskeu za rad Gradskoga vijeća
16. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta OŠ "Pujanki"
* materijal se može pogledati u Odsjeku za rad Gradskoga vijeća
17. Prijedlog zaključka o stavljanju Nacrta prijedloga Odluke o komunalnom redu na javnu raspravu
18. Izviješće o Integralnom projektu zaštite Kaštelanskog zaljeva sa prijedlogom zaključka
* prilog Integralni ekološki projekt zaštite Kaštelanskog zaljeva (EKO projekt) može se pogledati u Odsjeku za rad Gradskoga vijeća
19. Prijedlog zaključka o opredjeljenju za postupak sanacije kao tehnološki postupak radi realizacije Gradskog projekta "Karepovac" u Splitu
* prilog Odlagalište otpada "Karepovac" između izolacije i sanacije može se pogledati u Odsjeku za rad Gradskoga vijeća
20. Izviješće o radu gradonačelnika Grada Splita za razdoblje srpanj-prosinac 2009. godine
21. Prijedlog zaključka o dopuni Zaključka o postavljanju spomenika velikanima splitske i hrvatske povijesti u Splitu
* prilog Zaključak o postavljanju spomenika velikanima splitske i hrvatske povijesti u Splitu, donesen na 30. sjednici Gradskoga vijeća od 15.10.2007.
22. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Splita za 2010. godinu
23. Prijedlog Strateške karte buke Grada Splita


PREDSJEDNICA

Gradskoga vijeća   
Nevenka Bečić

 

Napomena:
1. U Stratešku kartu buke Grada Splita vijećnici mogu dobiti uvid u stručnim službama Gradskoga vijeća Grada Splita
2. Prijedlog rješenja pod točkom 12. dnevnog reda dostavit će se naknadno

Print

 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba