index
press.gif
Arhiva vijesti u 2019.
Siječanj
Veljača
Ožujak
Travanj
Svibanj
Lipanj
Arhiva vijesti u 2018.
Arhiva vijesti u 2017.
Arhiva vijesti u 2016.
Arhiva vijesti u 2015.
Arhiva vijesti u 2014.
Arhiva vijesti u 2013.
Arhiva vijesti u 2012.
Arhiva vijesti u 2011.
Arhiva vijesti u 2010.
Arhiva vijesti u 2009.main_galerija
Split - Sustipan /4/

Objavljeno savjetovanje za izradu projektne dokumentacije uređenja Žnjanskog platoa

Grad Split je danas objavio prethodno savjetovanje za uslugu izrade projektne dokumentacije uređenja Žnjanskog platoa što je prvi korak u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti.

2019_04_12_žnjan 2.jpg Usluga izrade projektne dokumentacije uređenja Žnjanskog platoa  procijenjena je, naime, na 5.000.000,00 kuna bez PDV-a, a predmet nabave bit će izrada:

1. idejnog projektasa svom dokumentacijom koja je potrebna za ishođenje lokacijske dozvole (pribavljanje posebnih uvjeta javnopravnih tijela)
2. glavnih projekatasa svom dokumentacijom koja je potrebna za ishođenje građevinskih dozvola (potvrde javnopravnih tijela da je glavni projekt izrađen u skladu s posebnim propisima). Ukoliko se određene građevine i radovi u obuhvatu ovog projektnog zadatka mogu graditi, odnosno izvoditi bez građevinske dozvole, u skladu s glavnim projektom, prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima  potrebno je predvidjeti glavne projekte i za takve građevine i radove. Izradi glavnog projekta, odnosno pojedinih projekata koje sadrži, prethodi i izrada odgovarajućih elaborata (geomehanički elaborat, elaborat zaštite od požara, elaborat zaštite na radu…). DPU-om koji je na snazi za predmetno područje, propisana je obveza izrade Krajobraznog elaborata, koji prethodi izradi glavnih projekata.

3. projekata uklanjanja građevina
4. izvedbenih projekata
5. troškovnikaza izvođenje svih potrebitih radova izgradnje predmetnih građevina i zahvata za provođenje postupka javne nabave, a u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi
6. projektantski nadzorza vrijeme izvođenja radova
 
Savjetovanje traje do 18. travnja 2019.godine do 10 sati. Ukoliko tijekom savjetovanja bude primjedbi stručne službe će ih obraditi i potom raspisati nabavu.

Grad Split kao investitor namjerava urediti dio područja Žnjanskog platoa za kojeg je zatražio koncesiju. Osim područja koje će uključivati koncesija predmet ovog projektnog zadatka je i uređenje ceste s pripadajućom infrastrukturom sjeverno od obuhvata koncesije.
Plan je Grada paralelno s dospijećem projekata raspisivati nabave kako bi dio radova mogao krenuti početkom iduće godine, a po dinamici koju projekt definira.

Print

 
Press
Savjet mladih
Nacionalne manjine
Prevencija kriminaliteta
Temeljni akti Grada Splita
Proračun Grada Splita
Natječaji i oglasi
Prostorno planska dokumentacija
Planovi grada
Servisne informacije
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Legalizacija
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba