index
press.gif
Natječaji i oglasi
Oglasi
Javna nabava
Natječaji za zaposlenje
EU i nacionalni natječaji za bespovratna sredstva
Ostali natječaji
Rezultati natječajamain_galerija

Poziv za prijavu projekata udruga iz područja socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i demografije

u okviru raspoloživih sredstva iz Proračuna Grada Splita za 2019. godinu sa projekcijama za 2020.- 2021. godinu

 


Tekst Poziva

> Upute za prijavitelje

> Prava ispitanika


Obrasci za prijavu projekata udruga

1. Obrazac opisa projekta

2. Obrazac proračuna projekta

3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

4. Obrazac izjave o financiranim projektima udruge

5. Obrazac životopisa voditelja projekta

6. Obrazac izjave o partnerstvu (ukoliko je primjenjivo)

7. Obrazac Izjave o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju (ukoliko je primjenjivo)


Obrasci za procjenu kvalitete projekata

1. Obrazac za procjenu kvalitete/vrijednosti projekta


Obrasci za provedbu projekata udruga

1. Obrazac Ugovora o financiranju

2. Obrazac za Opisni izvještaj provedbe projekta

3. Obrazac za Financijski izvještaj provedbe projekta

Rezultati

Rang lista odabranih projekata po Pozivu za prijavu projekata udruga iz područja socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i demografije za 2019. godinu

Print

 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba