index
press.gif
Natječaji i oglasi
Oglasi
Javna nabava
Natječaji za zaposlenje
EU i nacionalni natječaji za bespovratna sredstva
Ostali natječaji
Rezultati natječajamain_galerija

Poziv za prijavu projekata udruga iz područja socijalne skrbi i zdravstvene zaštite osoba s invaliditetom

u okviru raspoloživih sredstva iz Proračuna Grada Splita za 2019. godinu sa projekcijama za 2020.- 2021. godinu

 


> Tekst Poziva

> Upute za prijavitelje

> Prava ispitanika


Obrasci za prijavu projekata udruga osoba s invaliditetom

1. Obrazac opisa projekta

2. Obrazac proračuna projekta

3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

4. Obrazac izjave o financiranim projektima udruge

5. Obrazac životopisa voditelja projekta

6. Obrazac izjave o partnerstvu (ukoliko je primjenjivo)

7. Obrazac Izjave o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju (ukoliko je primjenjivo)


Obrasci za procjenu kvalitete projekata

1. Obrazac za procjenu kvalitete/vrijednosti projekta


Obrasci za provedbu projekata udruga osoba s invaliditetom

1. Obrazac Ugovora o financiranju

2. Obrazac za Opisni izvještaj provedbe projekta

3. Obrazac za Financijski izvještaj provedbe projekta

Rezultati

Rang lista odabranih projekata po Pozivu za prijavu projekata udruga iz područja socijalne skrbi i zdravstvene zaštite osoba s invaliditetom za 2019. godinu

Print

 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba