Plan raspodjele financijskih sredstava za predlagatelje programa

koji nisu proračunski korisnici u sklopu Programa javnih potreba u kulturi grada Splita za 2019. godinu

 


> Zaključak o Planu raspodjele financijskih sredstava

> Vijeće u kulturi za kazališnu i glazbeno-scensku djelatnost

> Vijeće za knjigu, nakladništvo i knjižnična djelatnost

> Vijeće za muzejsko-galerijsku i likovnu djelatnost

> Vijeće  u kulturi za film i medijsku djelatnost

> Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

 
 
Posljednja izmjena: 15.4.2019