Natječaj za prijavu projekata od interesa za Grad Split

u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Splita za 2019. godinu sa projekcijama za 2020.-2021. godinu

 


> Tekst Natječaja

> Upute za prijavitelje


Obrasci za prijavu projekata udruga

1. Obrazac opisa projekta

2. Obrazac proračuna projekta

3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

4. Obrazac izjave o financiranim projektima udruge

5. Obrazac životopisa voditelja projekta

6. Obrazac izjave o partnerstvu (ukoliko je primjenjivo)


Obrasci za procjenu kvalitete projekata

1. Obrazac za procjenu kvalitete/vrijednosti projekta


Obrasci za provedbu projekata udruga

1. Obrazac Ugovora o financiranju

2. Obrazac za Opisni izvještaj provedbe projekta

3. Obrazac za Financijski izvještaj provedbe projekta

 
 
Posljednja izmjena: 20.2.2019