index
press.gif
Arhiva vijesti u 2019.
Arhiva vijesti u 2018.
Siječanj
Veljača
Ožujak
Travanj
Svibanj
Lipanj
Srpanj
Kolovoz
Rujan
Listopad
Studeni
Prosinac
Arhiva vijesti u 2017.
Arhiva vijesti u 2016.
Arhiva vijesti u 2015.
Arhiva vijesti u 2014.
Arhiva vijesti u 2013.
Arhiva vijesti u 2012.
Arhiva vijesti u 2011.
Arhiva vijesti u 2010.
Arhiva vijesti u 2009.main_galerija
Split - Riva

Prometnice za pristup naselju Kila

Objavom prethodnog savjetovanja u elektroničkom oglasniku od 11. listopada 2018. Grad Split je pokrenuo postupak za izvođenje radova na izgradnji prometnice za pristup naselju Kila.

2018_10_16_kila.jpg Zainteresirani gospodarski subjekti mogu još do četvrtka, 18. listopada 2018. postavljati pitanja i davati sugestije za dokumentaciju o nabavi, a nakon toga će se u elektroničkom oglasniku objaviti postupak javne nabave.
Riječ je o izvođenju radova čija jeprocijenjena vrijednost 12.000.000,00 kn bez PDV-a, a predviđeno vrijeme izvođenja radova je osam mjeseci od uvođenja izvođača u posao.
Za osiguranje adekvatnog prostorno – planskom dokumentacijom predviđenog  pristupa naselju Kila potrebno je izgraditi četiri prometnice sa sveukupnom komunalnom infrastrukturom, a za sve su ishođene potvrde Glavnog projekta. Radi se o prometnicama – Lovrinačka ulica faza 1 (sjeverno od križanja s Vukovarskom ulicom), Put Vrborana dionica 1, Put Vrborana dionica 2 i Put Kile sjever. U sklopu izgradnje navedenih prometnica neophodno je i izvesti rekonstrukciju postojećeg raskrižja Vukovarske i Lovrinačke ulice za što je također izrađen projekt.Ukupna duljina svih prometnica predviđenih za izgradnju je 745 metara. U poprečnom presjeku Lovrinačka ulica se sastoji od ukupno četiri kolnička traka širine po 3.0 m, obostranog nogostupa širine po 2.5 m i zelene površine širine 1.5 m – ukupno 13,5 m. Ulica Put Vrborana -  dionica 1 je duljine 307.0 m, a ukupne širine 9.2 m. Sastoji se od dva kolnička traka širine po 3.0 m i obostranog nogostupa širine po 1.6 m. Na nju se nastavlja prometnica Put Vrborana - dionica 2 u duljini od 166 m istih karakteristika u poprečnom presjeku kao dionica 1. Sjeverno od početka dionice 2 je prometnica Put Kile sjever u duljini od 120.0 m, a ukupne širine 20.75 m. Ona se sastoji od tri kolnička traka širine po 3.25 m, obostrane zelene površine širine po 3.0 m, obostranog nogostupa širine po 1.6. m i obostrane biciklističke staze širine po 0.90 m.

Print

 
Press
Savjet mladih
Nacionalne manjine
Prevencija kriminaliteta
Temeljni akti Grada Splita
Proračun Grada Splita
Natječaji i oglasi
Prostorno planska dokumentacija
Planovi grada
Servisne informacije
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Legalizacija
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba