index
press.gif
Arhiva vijesti u 2019.
Arhiva vijesti u 2018.
Siječanj
Veljača
Ožujak
Travanj
Svibanj
Lipanj
Srpanj
Kolovoz
Rujan
Listopad
Studeni
Prosinac
Arhiva vijesti u 2017.
Arhiva vijesti u 2016.
Arhiva vijesti u 2015.
Arhiva vijesti u 2014.
Arhiva vijesti u 2013.
Arhiva vijesti u 2012.
Arhiva vijesti u 2011.
Arhiva vijesti u 2010.
Arhiva vijesti u 2009.main_galerija
Split - Riva

Izvješća gradskih i dežurnih službi uključenih u organizaciju ULTRA EUROPE Festivala 2018. (6.-8. srpnja)

Grad Split, Komunalno i prometno redarstvo Za vrijeme festivala ULTRA EUROPE organizirano je dežurstvo komunalnih i prometnih redara do 24.00 sata. Jedan prometni redar i jedna posada pauka imali su dežurstvo cijelu noć od 00.00 do 6.00 ujutro.

2018_07_10_ultra1.jpg Komunalni redari u nadzoru javne gradske površine području oko stadiona, u GK Špinuta i Lovreta uključujući i ulicu Zrinsko-Frankopanska do HNK nisu uočili nepravilnosti vezano za komunalni red u smislu zauzimanja javne gradske površine i prodaje prehrambene i neprehrambene robe i onečišćenja gradske površine.
Prometni redari su od petka, 6. srpnja do ponedjeljka 9. srpnja u 6.00 sati ujutro zabilježili ukupno 329 postupanja, dok je izdano 156 naredbi za premještanje vozila.

Čistoća je tijekom održavanja ULTRA EUROPE festivala provodila kompletan program čišćenja i pranja javno-prometnih površina te odvoza i zbrinjavanja otpada na području cijeloga Grada.
Za potrebe festivala te čišćenja prostora stadiona kao i područja uz sam stadion organizirana je  posebna ekipa od 60-tak zaposlenika te angažirano 20-tak različitih vozila i ostala potrebna oprema i tehnika. U 3 dana odvezeno je između 60 i 70 tona komunalnog otpada. Samo čišćenje počinjalo je svako jutro nakon završetka programa u 5 sati te je prostor oko stadiona (pristupne ulice, okolni kvartovi, ...) bio svakodnevno očišćen najkasnije do 7.30 dok je stadion očišćen predavan organizatorima za daljnje aktivnosti već u 9.30 sati.

Promet je sukladno preuzetim obvezama Društva u organizaciji prijevoza posjetitelja glazbene manifestacije ULTRA EUROPE festivala obavljao pravovremeni prijevoz na planiranim relacijama. Ukupno je obavljeno 336 polazaka isključivo za posjetitelje ULTRA EUROPE festivala te dodatnih 59 polazaka na ostalim redovnim linijama. Za potrebe prijevoza sudionika i posjetitelja u navedenom vremenskom razdoblju, ukupno je korišteno 177 autobusa te 200 vozača. U isto vrijeme, ukupno je prevaljeno 16.854 kilometra. Osam autobusa posudio je zagrebački ZET za potrebe ovog događaja. 
Koordinacija u polascima te kontrola ulazaka posjetitelja u autobuse obavljao se na slijedećim lokacijama:
- Omišu (kamp), od 16:00 – 24:00 h
- Terminal Sukoišanska, 00:00 – 24:00 h
- Poljud (ispred kružnog toka u Lori), 16:00 – 07.00 h
Tehnički sektor (radionica, stanica za tehnički pregled vozila, servisna služba, služba nabave) svakodnevno je radio na održavanju vozila, kako bi imali na raspolaganju dostatan broj odgovarajućih vozila, dodatno su angažirana 34 radnika tehničkog sektora.
Uz redovne dnevne aktivnosti, Služba unutarnje i vanjske kontrole je na navedenim lokacijama i periodima, angažirala 23 kontrolora na poslovima nadzora ulaska posjetitelja ULTRA EUROPE festivala u autobuse.
Cjelokupni prijevoz se odvijao u najboljem redu, što ukazuje na profesionalno pripremljenu organizaciju i tehničku podršku, što potvrđuje podatak da za vrijeme održavanja navedene glazbene manifestacije nije zabilježeno nikakvo oštećenje na autobusima kao i da nije bilo nikakvih primjedbi organizatora na organizaciju prijevoza.

KBC je tijekom tri dana zaprimio na hitni prijem 90 sudionika ULTRA EUROPE festivala od kojih su dva hospitalizirana. Jedan od sudionika je preminuo vjerojatno od predoziranja narkoticima.

MUP Za vrijeme javnog okupljanja ULTRA EUROPE festivala nisu zabilježeni značajniji sigurnosni događaji, u smislu narušavanja javnog reda i mira u većem obimu, niti oštećenja imovine. Stadion se za posjetitelje otvarao svaki dan u 19.00 sati i zatvarao ujutro u 5.00 sati. Ukupan broj privedenih osoba je 289, od čega je 206 stranih državljana. Najveći broj prekršaja odnosi se na zlouporabu opojnih droga.

ŽC 112 Split primio je manji broj poziva u usporedbi s prethodnim godinama, s obzirom na povećani broj posjetitelja. Većina poziva zaprimljena je u ranim jutarnjim satima između 4.00 - 9.00 sati, a pozivi su se najvećim dijelom odnosili na angažiranje HMP radi pružanja pomoći sudionicima festivala nakon završetka. Lokacija većine pozivatelja je bila u neposrednoj blizini stadiona i okolnim kvartovima. Stanje sigurnosti ŽC 112 ocjenjuje zadovoljavajućim poradi manjeg broja intervencija i ovaj dio festivala smatra uspješno odrađenim. ŽC 112 Split i ovih dana, dok traju događanja na Braču, Hvaru i Visu, radi s pojačanim dežurstvom.

Turistička zajednica grada Splita promotivnim aktivnostima podržala je i ovogodišnje izdanje ULTRA EUROPE festivala. Uz promotivne aktivnosti, brojne najave i medijske izjave direktorice Alijane Vukšić, Turistička zajednica pružala je i informacije turistima o svim informacijama vezanim za sam festival i kompletnu turističku ponudu grada Splita i okolice. Osim navedenih aktivnosti, Turistička zajednica pružala je podršku privatnim iznajmljivačima prilikom pojačanog broja prijava u sustav eVisitor (trenutno registrirano 22.512 kreveta u domaćinstvu).

Ministarstvo zdravstva - Uprava za sanitarnu inspekciju, Županijska sanitarna inspekcija je, uoči početka festivala ULTRA EUROPE, obavila konzultacijske razgovore s pružateljima ugostiteljskih usluga na prostoru stadiona Poljud te su im date upute i smjernice oko mogućih propusta u radu, odnosno da se izbjegnu propusti koji bi po konzumente mogli imati negativne posljedice. Za vrijeme trajanja festivala, izvršeni su inspekcijski nadzori nad pružateljima ugostiteljskih usluga, te nisu utvrđeni propusti u pogledu pripreme i prodaje hrane.

Služba za gospodarenje gradskom imovinom za potrebe ULTRA EUROPE festivala pripremila je tri zaključka o neposrednoj dodjeli tvrtki MPG LIVE d.o.o. bez naknade:
- Zaključak o davanju na privremeno korištenje javne površine čest.zem.1600/4 i 1600/5 k.o. Split (zemljišta oko Poljuda – prilazni plato stadionu)
- Zaključak o davanju na privremeno korištenje javne površine križanje Obale HNP i Marmontove ulice za postavljanje info pulta – kućice
- Zaključak o davanju na privremeno korištenje Marmontove ulice, nadvožnjaka Zagorski put i nadvožnjaka Poljička cesta radi postavljanja transparenata.

Javna vatrogasna postrojba Grada Splita je tijekom postavljanja bina kontinuirano pratila i kontrolirala sve radnje koje su vezane za zaštitu od požara te mogućnost eventualne evakuacije za vrijeme trajanja Festivala. Vatrogasno osiguranje se provodilo kroz sva tri dana: prvi dan i drugi dan sa 16 vatrogasaca i 3 vatrogasna vozila, a treći dan sa 18 vatrogasaca i 3 vatrogasna vozila. Također, izvršeno je i dovoženje vode za punjenje stabilizatora u cilju sprečavanja nastanka neželjenih situacija, a organizatoru je ustupljeno dodatnih 20 „S“ i 10 CO2 aparata. Pored navedenog, za vrijeme odvijanja ULTRA EUROPE festivala, JVP Grada Splita je vršila preventivno snimanje dronom, a snimke su korištene za potrebe Ministarstva unutarnjih poslova.

Parkovi i nasadi su uoči festivala obavili košnju oko cijelog stadiona (10.000 m²) i rezidbu promrzlih oleandera za što je trebalo 24 sata rada radnika za rad motornom pilom, 24 sata rada pomoćnih radnika na radovima izgrabljivanja, prikupljanja i utovara i 8 sati grajfera. Zarim pilanje izboja i prikraćivanje stabala kao pretpostavka postavljanja kućica od strane organizatora, za što je trebalo 16 sati rada radnika s motornom pilom, 16 sati rada pomoćnih radnika i 8 sati rada grajfera.
U subotu, nedjelju i ponedjeljak djelatnici Parkova i nasada odradili su čišćenje na bazi rada 168 sati radnika s motornim puhalicama te 384 sata radnika na sakupljanju, pometanju i sličnim poslovima i 24 sata rada grajfera.

Print

 
Press
Savjet mladih
Nacionalne manjine
Prevencija kriminaliteta
Temeljni akti Grada Splita
Proračun Grada Splita
Natječaji i oglasi
Prostorno planska dokumentacija
Planovi grada
Servisne informacije
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Legalizacija
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba