index
gradska_uprava.gif
Gradsko vijeće
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradska uprava
Službeni glasnik
Temeljni akti grada
Javna priznanja
Telefonski imenik Gradske uprave
Arhiva sjednica poglavarstvamain_galerija
Split_Sustipan_3

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Splita za 2017. godinu


> Nacrt prijedloga godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Splita za 2017. godinu

> Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja za 1.-12.2017. sažetak - Opći dio

> Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja za 1.-12.2017. - prema ekonomskoj klasifikaciji

> Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja za 1.-12.2017. -  po izvorima financiranja

> Izvršenje proračuna za 1.-12.2017. - prema funkcijskoj klasifikaciji

> Izvršenje proračuna za 1.-12.2017. - prema organizacijskoj klasifikaciji

> Izvršenje proračuna za 1.-12.2017. - prema programskoj klasifikaciji

> Konsolidirani financijski izvještaj za 2017. godinu

Print

 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba